Welkom Bij KiVoZorg

Voor mensen van 0-100+ jaar die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben

De volgende doelgroepen zijn van harte welkom bij ons:

- Mensen met NAH

- Mensen met lichte dementie, Alzheimer

- Mensen met een verstandelijke beperking

- Mensen met een lichamelijke beperking

- Mensen die eenzaam zijn

en nog veel meer. Neem contact met ons op voor vragen omtrent mogelijkheden.